Tankar i december. Samhällskontrakt.

Tankar i december. Samhällskontrakt.

Det är viktigt att kontrakt hålls och respekteras men när det kommer till det så kallade “samhällskontraktet” hör vi ofta att det är brutet. Vad är vi överens om ska ingå i det kontraktet och vad är vi inte överens om. Vad ska uppfyllas och av vem?