Artikelförfattare

Lisbeth Lippe Forsberg

Utförsäkrad, fattiggjord och uppretad. Efter steloperation av rygg arbetstränande jag och försökte med alla medel ta mig tillbaka till egen försörjning. Har nu hel sjukersättning. Jag vill se en upprustning av de nedmonterade trygghetssystemen.Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.Foto: John Ash

4 kommentarer

 1. Eva Isacsson
  Eva Isacsson at | | Reply

  Lämnar gärna kommentar privat. Hör av Er!

 2. Försäkringskassan nekar sjukersättning trots läkarintyg - jmm.nu

  […] till Förvaltningsrätten. Själva överklagan skickas dock till Försäkringskassan. På sajten Solrosupproret finns mer detaljer och hjälp hur man gör när man överklagar. Att fråga andra som har varit i […]

 3. Sven Lars-Ove Häll
  Sven Lars-Ove Häll at | | Reply

  Jag är som så många andra i en eländig situation! 1986 12 28 en anuevrysm Isär sågat skallben för att reparera, ingen hjärnblödning bara så nära det bara går! Älskar att jobba jobbade vid insjuknandet två gånger 35tim per vecka. 70 timmar inkomst på två arbeten ett netto på 30till35 tusen per månad fett läge! Jag trivdes som fisken i vattnet! Fastlagt vid överprövning centralt i Stockholm c:a 3- 4månader före blödningen att inkomsterna på de båda arbetena var likvärdiga och att jag vid den axelskada som var orsak till av nöd tvånget halvtidssjukskrivning. Jag kunde inte köra tidningar och distribuera dessa med trasig axel! Halvtidssjukskriven till 1992 02 24 då FK med en uppdatering av SGI skapade en obalans i inkomst underlaget så att jag enligt förvaltningsrätten inte hade förlorat ens 40% av inkomst och därmed inte hade rätt till att uppbära sjuklön längre! Jag kan sakligt styrka juridiskt hållbart att den SGI uträkning som ligger till grund för domen är sakligt och medvetet styrd till att vara det lagtext kräver för att FK skall ha rätt till att dra in sjukersättning! Om den SGI uträkningen gjorts så som verkligheten förespråkar så skulle de inkomstförluster sjukdom för mej inneburit svara för ett inkomst bortfall på c:a 70% men eftersom det förhindrar förutsättningarna för FK att dra in sjukpenning så verkar det som att Förvaltningsrätten inte behöver säkerställa rättssäkerhet och ändå uppbära full lön för väl utfört arbete! Prövning är nu aktuell i högsta förvaltningsrätt , hur utfall där blir återstår att se!

 4. Håkan
  Håkan at | | Reply

  kan varmt rekommendera M-L Aijkens till rättshjälp mot FK ! Hjälpte mig till rätt till sjukersättning för en liten penning !

Ha hyfsad ton och sunt förnuft när du kommenterar.

Kommentera