Artikelförfattare

Lisbeth Lippe Forsberg

Utförsäkrad, fattiggjord och uppretad. Efter steloperation av rygg arbetstränande jag och försökte med alla medel ta mig tillbaka till egen försörjning. Har nu hel sjukersättning. Jag vill se en upprustning av de nedmonterade trygghetssystemen.Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.Foto: John Ash

2 kommentarer

 1. Tobias
  Tobias at | | Reply

  Jag tänker följande: Var finns empatin och förståelsen för människor som skadats allvarligt på sitt arbete?

  Kanske hon inte har insikter om livet och dess vedermödor vid arbetsskada och försäkringarna som följer med i detta svåra utredande. Kanske blir det som förr i tiden, att man förstår inte innan man själv hamnar i denna situation?

  Och som sagt; det är en försäkring som man har betalat från dag 1. Varför heter det annars för, Socialförsäkring, Arbetsskadeförsäkring osv.

 2. martin oskarsson
  martin oskarsson at | | Reply

  Till tidningen revolution

  Utförsäkrad och tvingad att söka arbete trots sjukdom

  Jag är en av de 86 000 som sedan 2008 har utförsäkrats av försäkringskassan tvingas att söka socialbidrag, vilket skedde från januari 2016assan. Själv drabbades jag av det i mars 2015. Under återstoden av 2015 fick jag sjuklön och avgångsvederlag, men sedan kastades jag ut i kylan. Det betyder att tvingas söka socialbidrag, vilket skedde i januari 2016. Att söka socialbidrag betyder att dina inkomster och utgifter granskas. Tjänar du något extra dras det av från socialbidraget så extrainkomster lönar sig inte. Mina utgifter måste styrkas med kvitton. Det kan till och med ske hembesök.
  Den summa jag tilldelas är 4000 – 4500 plus hyra, vilket bara räcker till mat och det nödvändigaste i övrigt. Att gå på bio, äta ute eller resa borr är bara att glömma när man som jag lever på existensminimum. Istället känner man sig fattig och sjuk och att ha ont om pengar vilket gör smärtorna som sjukdomen innebär värre. Dessutom känner man sig värdelös när man har förlorat sin yrkesstolthet, sitt jobb, sina pengar och sin hälsa. Det vore bra om de välbetalda stadsråden, eller direktörerna i privata storföretag fick leva på socialbidrag. Då kanske de tog mer hänsyn till oss som har det sämst i samhället.

  Detta förhållande är en av de värsta sjukdomarna som det kapitalistiska systemet för med sig. I ett av världens rent potentiellt rikaste länderna slås människor ut på grund av kroniska sjukdomar och skador. Jag har själv tvingats lämna mitt arbete som lärare. Min yrkesstolthet har grusats. Sjukdomen betyder att inte bara hälsan har försämrats utan också ekonomin. Jag har tvingats sälja min bil och får cykla nu trots mina sjukdom. Men sådan är kapitalismen. Blir du sjuk kan det leda till att du förlorar ditt jobb och att såväl din hälsa som din ekonomi försämras utan att du själv har någon skuld i det. Många drabbas värre än undertecknad. Det finns människor som har cancer och andra svåra sjukdomar men som ändå nekas sjukpenning, detsamma gäller många som är sängliggande med svåra smärtor kroniskt.
  De förhållanden som uppvisas i Ken Loach senaste film”Jag Daniel Blake”gäller även i Sverigeoch protesterar
  Där tvingas en hjärtsjuk sextioårig man att låtsas söka jobb för att få bidrag. Till sist slår han bakut och protesterar
  Det är en skam att regeringen låter detta fortgå. Tidsgränserna, som innebar att sjukpenningen kunde dras in efter ett år och upphävas helt efter tre år har slopats, men detta gäller inte retroaktivt. Jag kräver därför att jag och de an 86 000 som utförsäkrats åter ska få sjukpenning. Dessutom måste sjukpenningen höjas från 80 till 90 procent av lönen. Sjukersättningen som ges till kroniskt sjuka är bara strax över 60 procent och borde också höjas till 90 %. Denna botten i välfärden måste stärkas. Det finns gott om pengar i de stora företagen och bankerna. Enbart bankerna hade vinster förra året på etthundra miljarder. Använd dessa resurser till välfärd. Om kapitalisterna sätter sig emot detta är det bara att förstatliga de stora företagen och bankerna om det krävs för att få fram de pengar som behövs. Sluta fjäska för kapitalisterna. Det krävs en revolutionär socialistisk politik nu för att garatera en offentlig sektor som täcker alla behov samt arbete, utbildning, billigt boende och social trygghet för alla. Genom masskamp kan detta genomföras om det bara finns en ledning som vet vad den vill

  Martin Oskarsson

  11april 2017

Ha hyfsad ton och sunt förnuft när du kommenterar.

Kommentera