Demonstration mot Försäkringskassans behandling av sjuka, skadade och funktionshindrade

Kom på demonstration för en fungerande sjukförsäkring och LSS! Läs mera om var, när och varför!