Artikelförfattare

Lisbeth Lippe Forsberg

Utförsäkrad, fattiggjord och uppretad. Efter steloperation av rygg arbetstränande jag och försökte med alla medel ta mig tillbaka till egen försörjning. Har nu hel sjukersättning. Jag vill se en upprustning av de nedmonterade trygghetssystemen.

Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Foto: John Ash

2 kommentarer

 1. Susanne
  Susanne at | | Reply

  Så om jag inte orkar arbeta heltid pga skadad rygg o psykiska problem har ja då rätt till sjukersättning på 50%??jag har en så kallad kod på arbetsförmedlingen, o har i dag lönebidrag på 50%.Ja kommer aldrig mer att kunna gå tbx till mitt jobb som uska. Ska in på datortomografi och se hur det ser ut nu efter ett år!!! Kan ja då få sjukersättning på övriga 50%?????.

 2. martin oskarsson
  martin oskarsson at | | Reply

  Ge alla sjuka sjukpenning

  Efter att den förra regeringen införde det nya sjukförsäkringssystemet år 2008 utförsäkrades mer än 86 000 personer utförsäkrats. Beslutet innebar att man utförsäkras efter 941 dagar samt att man efter ett års sjukdom friskskrivs om det inte finns synnerliga skäl.

  Det mänskliga priset för detta är högt. Många av de sjuka som utförsäkras har kroniska smärtor eller andra besvär, vilka förvärras av den oro för ekonomin som skapas när man har ont om pengar. Man blir heller inte friskare av alla kravbrev från inkassoföretag och kronofogden.

  Undertecknad tillhör själv denna grupp. Många liksom jag själv hamnar då utanför systemet och får heller inte A kassa eller sjukersättning. Istället blir man tvingad att söka försörjningsstöd från socialbyrån. Totalt tjänar därför inte det allmänna särskilt mycket på reformen, kostnaden flyttas bara till kommunerna som redan har ansträngd ekonomi medan försäkringskassan går plus. Till en början sjönk sjuktalen men nu är de uppe på samma nivå som innan reformen infördes.
  I juli 2017 hade 355 732 personer sjuk eller aktivitetsersättning, vilket visar att behovet är omfattande. Sjukersättningen grundas på din tidigare inkomst med ett tak på 213 000 kronor. Ersättningen är drygt 60 % av tidigarei nkomst med ett garantibelopp på 106 560 kronor, eller 8 880 kronor per månad.
  Detta är på samma låga nivå som socialbidraget. En förändring av detta är därför akut. Regeringen har tagit bort tidsgränsen men detta gäller inte retroaktivt. Vi som redan är utförsäkrade ligger därför lika pyrt till. En förändring är därför av nöden. Den rödgröna regeringen avskaffade de förödande tidsgränserna. Men detta gällde inte retroaktivt.
  Vad de kroniskt sjuka behöver är att få vara sjuka med sjukpenning eller sjukersättning. De som har viss arbetsförmåga ska ges betald utbildning eller praktik på hel eller deltid. En höjning av nivån till 90% av inkomsten är därför befogad både vad gäller sjukersättningen som sjukpenningen. De som utförsäkrats måste få komma in från kylan igen genom att beslutet upphävs. Då kan försäkringskassan åter blir en hjälpande hand och inte en stjälpande som idag.

  Martin oskarson
  Såggatan 63
  41467 Göteborg

Ha hyfsad ton och sunt förnuft när du kommenterar.

Kommentera