Politik

Tankar i december. När "vi" rättfärdigar jakten på "dom".

Tankar i december. När “vi” rättfärdigar jakten på “dom”.

Det är vanligt i budgettider att tala om “gökungar” i finanserna, de som bara kostar och gör det på andras bekostnad, som tränger ut andra som är mera behjärtansvärda eller mera rättvist att satsa på. Politiker och debattörer pekar utifrån politisk hemvist och vilja de som de anser bör anklagas för att de vill skydda de som anses vara “värda” det.