Skriven av

Utförsäkrad, fattiggjord och uppretad. Efter steloperation av rygg arbetstränande jag och försökte med alla medel ta mig tillbaka till egen försörjning. Har nu hel sjukersättning. Jag vill se en upprustning av de nedmonterade trygghetssystemen. Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Foto: John Ash

69 kommentarer

 1. susanna svensson
  susanna svensson at | | Reply

  Det jag ska berätta hända lite drygt ett år efter att de skärpta sjukförsäkringsreglerna hade införts. En bekant till mig hade sökt ett jobb som hon hade kompetens för på en industri. Hon blev kallad till intervju och fick besked om att hon var en av de främsta kandidaterna till tjänsten och att företaget skulle höra av sig när de kommit igång i de nya lokalerna. Företaget höll på att flytta. Det gick drygt ett halvår och min bekant trodde inte att det skulle bli nått eftersom att de inte hörde av sig. Plötsligt ringde de en torsdag och ville att hon skulle börja på måndagen. Det var snabba ryck och på måndagen påbörjades hennes provanställning. När hon jobbat några dagar fick hon höra varför det plötsligt blev så brådis att börja. Tjänsten som hon egentligen skulle ha fått flera månader tidigare hade i stället tillsats av en man som försäkringskassan skickat dit på arbetsträning. Mannen var utförsäkrad läkarna ansåg att han skulle vara fortsatt sjukskriven pga sina allvarliga hjärtproblem men läkarintygen hade inte godkänts av FK. På onsdagen innan hon blev kontaktad av arbetsgivaren hade den mannen dött i hjärtinfarkt, Mannens anhöriga ville inte kontakta media de var för nedbrutna av sorg. När min väninna jobbat på sin provanställning i ca 2 veckor blir hon inkallad till chefen. Han hade i sin tur fått order från sin chef att hennes anställning borde vara en praktikplats första halvåret. AF ställde dock inte upp på det eftersom att de ansåg att det var ett uppenbart fall av missbruk av praktik men det hela ledde ändå¨till att min väninnas provanställning avbröts. Af stoppade visserligen detta fall av praktikfusk, men det är inte bara AFsom förmedlar praktikanter utan även omställningsorganisationer som jobbar med att få ut handikappade och tidigare sjukskrivna på arbetsprövning och där har inte AF nått inflytande

 2. Eva Hillén Ahlström
  Eva Hillén Ahlström at | | Reply

  Min farbror dog, blogginlägg av Jonas Sjöstedt: http://jonassjostedt.se/2010/05/min-farbror-dog/

  Jag fick ett mail: “Owatunes är död” som jag publicerade på http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1732&blogg=55326

 3. Jonny Disenfeldt
  Jonny Disenfeldt at | | Reply

  Över 200 000 tvångsförpassades under förra S-regeringen till förtidspension.

  En forskningsrapport visade att dessa löpte en mycket förhöjd risk till förtida död pga själva utanförskapet de sattes i . Snacka om dans med djävulen…

  1. susanna svensson
   susanna svensson at | | Reply

   Ja och det visar ju att dessa förtidspensioneringar inte var fel eftersom att det är högre dödlighet i den gruppen. En motsatt statistik som visat att förtidspensionerade inte hade högre dödlighet hade ju varit mycket anmärkningsvärd för då hade man ju kunnat misstänka att fullt friska arbetsföra förtidspensionerades av arbetsmarknadsläge i stället för hälsoskäl.

   1. Jonny Disenfeldt
    Jonny Disenfeldt at | | Reply

    Nej Susanna Svensson, du läser fel. Jag har förklarat detta tidigare för dig.

    Forskningsrapporten visade att det var själva utanförskapet i sig som skapades av förtidspensioneringen som ledde till en mångdubbelt högre risk att dö i förtid.

    1. susanna svensson
     susanna svensson at | | Reply

     Har du länken till rapporten så man har en möjlighet att se hur den är genomförd mig veterligen så finns inte dödsorsaken utanförskap i dödsfallsregistren utan det brukar vara orsak i stil med hjärtinfarkt, als, cancer, stroke etc etc

     1. Jonny Disenfeldt
      Jonny Disenfeldt at | | Reply

      Jag läste referat av detta i en av dagstidningarna för flera månader sedan, ska se om jag kan hitta en länk åt dig, du kan ju googla lite själv med … jag har inte hur mycket tid som helst.

      Jag märker att när kartan inte stämmer med din verklighet så blir du orolig…

      Forskningsrapporten hade alltså tagit hänsyn till andra orsaker för ökad dödlighet och fann att det var mångdubblad högre risk till förtida dödlighet i denna grupp av förtidspensionärer än det borde vara.

      Dvs man behövde inte veta individuella dödsorsaker, det man mätte var dödlighet jämfört med t.ex andra jämförbara grupper.

      Jag har en siffra på 5 ggr förhöjd risk i huvudet men vet inte om det var rätt.

      Jag kommer ihåg att jag blev chockad när jag läste detta.

      Förtidspensionering skall endast användas i de extrema fall när de föreligger klarlagda tydliga medicinska skäl, det är helt uppenbart. Vi ska minimera det antal människor som hamnar i dessa rum utanför samhället. De som trots allt måste förtidspensioneras behöver definitivt mer resurser för att bryta den ensamhet som de då ofta befinner sig i.

      Den politik som förra S-regeringen ägnade sig åt var katastrofal på detta område.

     2. Jonny Disenfeldt
      Jonny Disenfeldt at | | Reply

      PS – Man kan tycka att denna information borde ha noterats av solrosuppropet och dess medlemmar/kommentatorer tidigare.

      Jag kan bara antaga att när det gäller “partipolitisk obundenhet” så är den lite vag .

     3. Jonny Disenfeldt
      Jonny Disenfeldt at | | Reply

      Liknande resultat :

      Studien visade att förtidspensionärer hade kraftig överdödlighet
      och att dödsorsakerna inte var kopplade till pensioneringsdiagnos.
      http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/4/4611/2290.pdf

      Förtidspensionering ökar risken att dö i förtid fyra gånger. Men det är inte de sjukdomar som lett till förtidspensionen som senare orsakar den förtida döden.
      http://www.da.se/home/da/home.nsf/grafiker/BAFA63AF8951BF8BC1256B1300521DB1

      http://www.businessnewsdaily.com/2282-early-retirement-death.html

      etc etc

 4. Jonny Disenfeldt
  Jonny Disenfeldt at | | Reply

  Andra liknande rapporter

  2006 –

  Studiens resultat visar att de som förtidspensionerades tidigt i livet löpte sju gånger högre risk att dö än jämnåriga som var kvar i arbetslivet.
  Och då har forskarna rensat bort extra riskfaktorer som att förtidspensionärer röker mer och dricker mer alkohol.

  http://allehanda.se/start/ornskoldsvik/1.270420-fortidspension-kan-bli-tidig-dod?m=print

  2008
  http://www.arbetarskydd.se/nyheter/arkiv/forsakringar/socialforsakringar/article99423.ece

  1. Lotta Larsson
   Lotta Larsson at | | Reply

   Men alla länkar hänvisar ju till samma rapport och läkare, som dessutom själv säger:

   “Det är dock oklart om de negativa effekterna av förtidspensionen beror på själva sjukdomen som låg bakom pensioneringen, eller om det kan finnas andra orsaker. Exempelvis förlusten av gemenskapen och det sociala nätverket som fanns på arbetsplatsen. Därför behövs det mer forskning i de medicinska följderna av förtidspensioneringen”

   och:

   “Vad är förklaringen, vad har de dött av?

   – Kanske av leda. En spekulation från min sida är att man blir sjuk av förtidspensioneringen. Många har ju väldigt trista liv, det vet vi att de själva tycker eftersom vi har frågat dem. ”

 5. susanna svensson
  susanna svensson at | | Reply

  Ja nu har jag läst dina länkar och de visar inte att förtidspensioneringen ökar dödsrisken i sig. Författaren spekulerar i det utan att ha belägg för det. Han har rätt i att psykiska sjukdomar och smärta i rörelseorganen inte är dödliga men psykiska sjukdomar som ex depression, Schizofreni och bipolär i sig själva inte är dödliga men samtliga dessa sjukdomar innebär risk för självmord och riskbeteenden som ökar risken för olyckor. När det gäller svåra smärtor i rörelseorganen kräver dessa ofta behandlingar med starka smärtstillande mediciner som ofta ger svåra biverkningar i lever och njurarnas funktioner som i sin tur kan leda till dödliga sjukdomar i dessa organ. Och som har nämnts av andra som långtidssjuk lever man ofta ett isolerat, tråkigt liv i fattigdom som i sin tur kan öka risken för depression och därmed risken för självmord, men det är en omständighet som inte blir bättre av att bli utförsäkrad eller tvingas kvar på en arbetsplats som femte hjulet under vagnen där man märker att man inte klarar av att göra rätt för sin lön pga sin sjukdom

 6. susanna svensson
  susanna svensson at | | Reply

  Med andra ord författaren du hänvisar till tolkar en rapport som visar på högre dödlighet bland förtidspensionerade. Av den rapporten uttalar författaren en hypotes om att det är förtidspensioneringen i sig som orsakar den ökade dödligheten. Författaren har dock inte gjort någon undersökning som bekräftar eller dementerar hypotesen.

 7. susanna svensson
  susanna svensson at | | Reply

  En sak till du kan inte tolka en hypotes som en bevisad sanning förrän hypotesen har prövats

 8. Sofia
  Sofia at | | Reply

  Är det rätt att utförsäkra sjuka människor? Vad innebär då en utförsäkring? Jo, att dagarna inom sjukförsäkringen har tagit slut, och att man erbjuds aktivitetsstöd i tre månader under tiden som man har en handläggare på AF. I princip ingenting behöver hända under dessa tre månader. När de är över så kan man ansöka om sjukpenning igen. Det är alltså inte en permanent utförsäkring.

  Är det rätt att sätta tidsbegränsning på sjukförsäkringen är väl snarare frågan? Vad är effekten av denna tre månader långa period hos AF? Leder den till minskad ohälsa? Oklart. Varje person bör få rätt insatser i rätt tid. Vissa bör komma till AF:s rehabilitering inom ett par månader från sin första sjukskrivningsdag. En del är aldrig redo för arbetslivsinriktad rehabilitering, och idag kan de i vissa fall få fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå “i vissa fall” (fin lång titel på förmånen) eller fler dagar med sjukpenning på normalnivå pga allvarlig sjukdom. Dessa förmåner är alltså skapta i efterhand, en efterkonstruktion, när man insåg att man inte kunde utförsäkra alla. Fler efterkonstruktioner lär följa. Så regeringen har backat en bit gällande utförsäkring, frågan är om och när de backar helt och vad effekterna av utförsäkring blir för folkhälsan.

 9. Anna
  Anna at | | Reply

  Thorne Wallmans avhandling från 2008 finns här (på eng) i DiVA-portalen
  http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:172627

  En rapport; “Långa sjukdomsfall och förtidspensionering: en litteraturgenomgång” finns på några bibliotek plus en projektrapport från 1990.
  Sök i libris.kb.se på thorne wallman.

  Jonny Disenfelt, jag förstår att det inte är lätt att förstå, om man inte själv snurrar runt i sjukförsäkringssystemet. Knappt vi som är sjuka hänger med i den djungel som den nya sjukförsäkringen är, man måste vara påläst.
  Det är klart att man inte ska “förtidspensionera” människor som har en arbetsförmåga och kan jobba. Det ska vara sista utvägen. Det krävs rehabiltering och möjligheter för att komma tillbaka till arbete dock.
  Det är tufft att få sjukersättning nu (nya namnet på förtidspension). Du ska kunna bevisa att sjukdomen är livslång vilket blir svårt vid vissa “flummiga” diagnoser så som fibromyalgi, psykisk sjukdom, diffus värk mm. Det gället att ha “rätt” diagnos. Dessa människor blir ofta utförsäkrade och hamnar utanför utanförskapet. Är det bättre Jonny Disenfelt? För att inte tala om allt lidande och fattigdom detta innebär?

  Sjukdom kan drabba vem som helst, du kan bli påkörd bakifrån i morgon, få en whiplashskada som inte syns på röntgen, inga bevis för att du har värk trots att du knappt kan existera. Då krävs en fungerande sjukförsäkring och rehabilitering. Inte att folk slängs ur systemet. Det är inte ett samhälle jag vill leva i.

  Lästips:

  http://solrosuppropet.se/2012/04/en-kort-sammanfattning-av-hur-den-nya-sjukforsakringen-fungerar/

 10. Jonny Disenfeldt
  Jonny Disenfeldt at | | Reply

  Först mina svar :
  Människor som inte har full arbetsförmåga av medicinska skäl skall i första hand rehabiliteras.
  Om detta inte går och deras arbetsförmåga i princip är helt borta skall de tas om hand av samhället och ges en fungerande omsorg.
  Den isolering som det senare ofta innebär måste brytas upp med nya former av boenden och insatser.

  Av svaren från olika här noterar jag att det verkar finnas en vilja att INTE bry sig om det som jag redovisat.

  Detta är resultat från olika studier på olika grupper bakåt i tiden (med början runt 1981).

  Det som redovisades var att det fanns en tydlig kraftigt förhöjd risk till för tidig död och denna kunde INTE hänvisas till sjukdomsbilden utan till just det utanförskap som själva förtidspensioneringen ledde till.
  Detta verkar vara en punkt som era medlemmar INTE gillar. Detta är inte spekulationer som några av er påstår, det är kalla fakta, siffror som talar ett tydligt språk.

  Som jag skrev :

  Förtidspensionering skall endast användas i de extrema fall när de föreligger klarlagda tydliga medicinska skäl, det är helt uppenbart. Vi ska minimera det antal människor som hamnar i dessa rum utanför samhället. De som trots allt måste förtidspensioneras behöver definitivt mer resurser för att bryta den ensamhet som de då ofta befinner sig i.
  Den politik som förra S-regeringen ägnade sig åt var katastrofal på detta område. Man förtidspensionerade människor på löpande band, anställda inom försäkringskassan drevs att hitta lämpliga offer.

  Av era svar ovan inser jag att ni INTE är intresserade av dessa forskningsresultat, tvärtom visar era svar på just det jag påpekade, ni är inte partipolitiskt obundna i ert resonerande.
  Tyvärr kan jag inte se att ni uppfyller grundläggande kriteria för att vara trovärdiga i er samhällskritik.

 11. susanna svensson
  susanna svensson at | | Reply

  Jonny det är du som inte förstår det finns en hypotes om att förtidspensionering kan orsaka för tidig död men det är långt ifrån prövat om denna hypotes stämmer eller inte. För att kunna göra det så måste man undersöka i det enskilda fallet vad som orsakat dödsfallen och det har inte gjorts.

  1. Jonny Disenfeldt
   Jonny Disenfeldt at | | Reply

   Det du inte verkar bry dig om Susanna är vad forskningen visar, nämligen att det finns en kraftigt förhöjd risk till förtida död för de som förtidspensioneras som INTE kan härledas till deras sjukdomsbild. Det spelar ingen roll vad en enskild individ avlidit av, detta gäller statistiska grupper som jämförs.

   Varför du envisas med att försvara den politik som bedrevs av S-regeringen är tydlig, dina inlägg på t.ex Aftonbladets kommentarfält visar tydligt och klart att du INTE är balanserad i din kritik av allianregeringen. Dina omdömen om allianspolitikerna brister totalt.

   1. susanna svensson
    susanna svensson at | | Reply

    ja men du kan inte läsa om den hypotesen stämmer att det är själva förtidspensioneringen som orsakar denna höjda risk är inte undersökt än. För att kunna dra en sådan slutsats och vetenskapligt fastslå att det verkligen är så måste man undersöka varje enskilt dödsfall i gruppen förtidspensionerade som dött av annan sjukdom än den de förtidspensionerats för. Det har inte den personen som du hänvisar till i alla dina länkar gjort. Kan du nått om vetenskaplig hypotesprövning?

    1. Jonny Disenfeldt
     Jonny Disenfeldt at | | Reply

     Nej inte alls, du verkar inte vilja förstå statistik.

     PS – Dina spridda omogna kommentarer om alliansens politiker torde stämma till viss eftertanke. Det du skriver på olika bloggar är offentligt.
     Att angripa och argumentera politiskt är en sak, att angripa människor en annan.

 12. susanna svensson
  susanna svensson at | | Reply

  Artikelförfattaren driver ett företag som ska syssla med rehabilitering klar som korvspad att han då vill ha fler klienter även om klienterna kommer att bestå av sådana som inte kan rehabiliteras tillbaka till arbete. När man läser om övrig inriktning på hans företag tycker jag det luktar fas3 pyssleverksamhet lång väg. Det är i varje fall liknande verksamhet som den ökända fas3 anordnaren blåeld sysslar med. http://www.solidinfo.se/foretag/thorne-wallman-aktiebolag-DBC8

  1. Jonny Disenfeldt
   Jonny Disenfeldt at | | Reply

   “Bolaget skall bedriva allmän hälso- och sjukvård, företagshälsovård, rehabilitering, utbildnings- och konsultverksamhet inom sjukvården samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet riktad till konfektionsbranschen inom marknadsföring, försäljning, design av främst konfektion,
   accessoarer och textilier samt erbjuda tjänster inom bokföring,
   ekonomi och marknadsföring.”

   Din motvilja mot vetenskap är noterad. När du inte kan angripa siffror ger du dig på att misstänkliggöra personen.

   1. susanna svensson
    susanna svensson at | | Reply

    Din oförmåga att förstå vad vetenskap är för något är noterad och när det gäller en tolkare av en rapport som kan ragga mer klienter till sin verksamhet genom att tolka rapporten på ett sätt som innebär fler klienter till företaget så noterar i varjefall jag att man kan ifrågasätta hans objektivitet. Du anklagar mig för att vara anti alliansen och det håller jag med om det är jag och det är inget jag hymlar med heller, men å andra sidan är jag inte med i något politiskt parti heller utan brukar kalla mig för vänstervriden antifeminist med en realistisk syn på migrationspolitik. Förresten vart i rapporten du hänvisar till hittar du några vetenskapliga bevis för att det är förtidspensioneringen i sig som orsakar ökad dödlighet. Om du läser artiklarna ordentligt kommer även du inse att det har man faktiskt inte undersökt man har bara noterat att förtidspensionera har en ökad dödlighet som inte kan härledas till ursprungssjukdomen men vad det beror på vet man däremot inte för det har man inte undersökt

    1. Jonny Disenfeldt
     Jonny Disenfeldt at | | Reply

     Dina försök till härskarteknik fungerar inte på mig.

     Dina notoriska angrepp på människor med åsikter som går tvärs mot dina är noterade på kvällstidningarnas kommentarsidor.

     Det visar sig ju i annan forskning att för män är det farligt att t.om. pensionera sig lite tidigare ..
     .
     Research by Andreas Kuhn, Jean-Philippe Wuellrich and Josef Zweimüller found that men, in particular, had an increased risk of death before age 67 when they retired early. To prove this, the researchers looked at a group of blue-collar workers from Austria, born between 1929 and 1941.

     “We find that a reduction in the retirement age causes a significant increase in the risk of premature death for males, but not for females,” the research said. “The effect for males is not only statistically significant but also quantitatively important. According to our estimates, one additional year of early retirement causes an increase in the risk of premature death of 2.4 percentage points (a relative increase of about 13.4 percent, or 1.8 months in terms of years of life lost).”

     Tidigt förtidspensionerade hade en
     mer än sju gånger högre risk att dö tidigt
     än jämnåriga icke-pensionärer, såväl
     kvinnor som män. Överrisken minskade
     ju närmare ålderspensionen som för-
     tidspensionen beviljades men var ändå
     kraftigt förhöjd fram till 65-årsdagen. I
     genomsnitt hade män 3,4 gånger och
     kvinnor 2,8 gånger högre risk än motsva-
     rande icke-pensionärer

     Man kan tänka sig fyra alternativa för-
     klaringsmodeller till den ökade mortali-
     tetsrisken bland förtidspensionärerna.
     Den första är den underliggande sjukdo-
     men, men eftersom hänsyn togs till ef-
     fekten av denna är den förklaringen
     osannolik. En annan tänkbar förklaring
     är att de som blev pensionärer hade an-
     nan allvarlig sjukdom, som inte framgick
     av pensionsdiagnoserna, men eftersom
     man i analysen även tog hänsyn till sjuk-
     husvård för annan sjukdom än pensions-
     diagnoserna är även denna förklarings-
     modell osannolik. En tredje förklaring
     kan vara att pensionärerna levde mera
     »osunt« än icke-pensionärerna, men ef-
     tersom man justerade för effekten av så-
     dana faktorer är även denna förklaring
     osannolik.
     En fjärde möjlighet är att sjukskriv-
     nings/pensioneringsprocessen har ska-
     dande effekt. Flera andra studier har vi-
     sat att arbetslöshet leder till ökad dödlig-
     het även bland till synes friska personer.
     Den gemensamma faktorn är dels att
     dessa personer berövas halva sitt sociala
     nätverk, det arbetsplatsrelaterade, dels
     att självkänslan får sig en knäck

 13. Susanne Eriksson al Arifi
  Susanne Eriksson al Arifi at | | Reply

  Jag har följt den här diskussionstråden, och det verkar som om den handlar om vilket som kom först, hönan eller ägget. Rapporten kan tolkas på olika sätt och Jonny Disenfeldt väljer sin tolkning; det är utanförskapet som gör dödligheten så hög i den omdiskuterade gruppen. Kanske skulle begreppet utanförskap definieras. Är det verkligen alltid så att den som är sjukpensionerad lever ett isolerat och torftigt socialt liv? Att det är ekonomiskt minst sagt små omständigheter och att själva sjukdomen i sig är svår att leva med behöver kanske inte sägas, samt att människor hellre vill vara friska än sjuka.

  Kanske borde vi istället titta på vilken inställning vi har till arbete. I Sverige, men även i andra länder, har vi en tendens till att “vi är det vi arbetar med”. Om du endast värderas utifrån ditt arbete blir det ju ganska logiskt att den som inte har något arbete, den är egentligen ingenting. Därav det sk. utanförskapet.

  Visst har arbete en social funktion genom att du träffar andra människor och utbyter tankar och åsikter. Du känner även att du bidrar med dina kunskaper genom dina arbetsuppgifter som i sin tur ger en lön varje månad. Problemet uppstår när vi börjar med sällskapsleken “vi låtsas att alla går till jobbet”.

  Det kan möjligen vara så att denna ständiga upprepning av begreppet utanförskap har blivit en självuppfyllande profetia. På så sätt att människor som inte har ett jobb att gå till, blir rädda för att ge sig ut i samhället pga den stigmatisering de är utsatta för. Att det i stor utsträckning bidrar till deras isolerade liv och därmed vidhängande problem? Förebyggande insatser och rehabilitering är jättebra men dagens arbetsmarknad är tuff och för den som har varit långtidssjukskriven, är chansen till en anställning relativt liten. Återstår då arbetsträning och praktik vilket i realiteten sällan leder vidare till anställning. Att hålla på med detta år ut och år in kan knäcka även en frisk person.

  Eventuellt är vi på väg mot ett systemskifte, på samma sätt som när vi gick från det självförsörjande bondesamhället till industrialismens lönearbete. Vad detta system kan föra med sig är svårt att sia om, är det på gott eller ont? Samtidigt måste nog politiker och andra beslutsfattare börja agera efter hur verkligheten faktiskt ser ut och inte efter hur de önskar att den skulle se ut.

  1. Jonny Disenfeldt
   Jonny Disenfeldt at | | Reply

   Jag tolkar inget, jag noterar att rapporten visar att det finns en mångdubbelt förhöjd risk till förtida död som INTE kan härledas till bakomliggande sjukdomsbilder.
   Att så nonchalant bemöta detta som görs här är oroväckande men inte märkligt, era normala mänskliga skyddsmekanismer slår till, förändring är svårt.

   Människan är en social varelse och det verkar rätt grundläggande att om man isolerar människor i utanförskap , om man ger upp att de ska vara delaktiga i vårt gemensamma samhälle så kommer den överväldigande majoriteten av dessa att må dåligare. Vi måste som sagt minimera utanförskapet och skapa nya inkluderande sociala system för de som trots allt inte kan bidra med arbete i någon form.

   De som skriver här verkar i högsta grad ha förmågor och talanger som borde kunna utnyttjas för att ge er en roll i samhället som ni nu inte har.

   1. susanna svensson
    susanna svensson at | | Reply

    Du hävdar att det är förtidspensioneringen som orsakar detta det har man faktiskt inte undersökt man utarbetar en hypotes om att det kan vara så. Och det är långt ifrån alla som mår bra på sina arbetsplatser många av långtidssjukskrivningar orsakas av brister i arbetsmiljön som innebär antingen en fysisk eller psykisk påfrestning som gör individen sjuk.Fenomenet lönearbete har bara funnits i några få 100 år och innan dess överlevde människosläktet i årmiljoner utan en konstlad vänkrets på en arbetsplats.

    1. Jonny Disenfeldt
     Jonny Disenfeldt at | | Reply

     Jag tror att du ska läsa ovanstående text igen. Där radas fyra tänkbara orsaker upp varav tre avfärdas. Den som återstår när man jämför det statistiska materialet är alltså just att det är själva förtidspensioneringen i sig som är orsaken.

     Sedan referade jag till en annan utländsk undersökning som påvisade samband mellan förtida död för män om de SJÄLVA valde att pensionera sig tidigare än normal pensionsålder.

     Visst finns det ohälsa på arbetsplatser pga stress, mobbing etc men det är en annan fråga. Jag tar upp det som oförtjänt drabbade hundratusentals människor under förra S-regeringen. Nu har vi en oerhört mycket bättre situation men vi ser att det bland unga finns en stigande trend att fler blir “förtidspensionerade”. Denna nya trend måste givetvis studeras och stoppas i sin linda med åtgärder eftersom den är förödande för så många.

     Om du vill överleva utan lönearbete så är det ditt val men om du har arbetsförmåga och inte är beredd att använda den för vårt samhälles bästa så bör du acceptera att din levnadsnivå också blir som den då var på den tid du uppenbarligen favoriserar. Själv finner jag denna brist på arbetsmoral som oerhört stötande.

 14. Anna
  Anna at | | Reply

  Jonny,

  Jag och fler med mig försöker förklara en verklighet som existerar men du vill inte förstå. Jag har inte resignerat, varför tror du att jag skriver här? Jag är en värdefull människa i samhället trots min sjukdom och kämpar för att mycket sjuka människor ska få leva ett värdigt liv. Idag gör inte alla det.

  Vilken är din erfarenhet av kronisk sjukdom/skada? Du verkar också ha mycken tid över för att skriva här ;-)

  Jag håller helt och hållet med om (igen!) att förtidspensionering bör vara sista utvägen och att myndigheter bör samarbeta för en lösning för individen. I en perfekt värld får alla möjligheter till rehabiltiering men verkligheten ser inte ut så tyvärr. Ibland är dessutom sjukdomen/skadan kronisk med noll arbetsförmåga.

  Fakta
  1
  det är inte bara att “återgå” till sjukförsäkringen, sjuka nekas att komma tillbaka trots läkarintyg och expertutlåtande. Utförsäkringar existerar och då tvingas man leva på socialbidrag eller på sin partners lön.
  Socialbidragen har ökat ; ska sjuka leva på socialbidrag tycker du?
  http://www.dn.se/ekonomi/manga-sjuka-far-socialbidrag/

  2
  Sjukförsäkringssystemet och rehabilitering har diskuterats och kritiserats länge. Skillnaden är att man nu, faktiskt, kan slängas ut ur systemet. Även på denna sida har man tagit upp sjukförsäkringen under socialdemokratiskt styre.
  http://solrosuppropet.se/2012/08/det-dar-om-arbetslinjen/

  3
  Läs gärna om Björn Johnsons forskning om sjukförsäkringen.
  http://www.tcotidningen.se/bjorn-johnson-hard-debatt-om-sjukfusk-ledde-fram-till-fel-beslut

  God kväll!

 15. Jonny Disenfeldt
  Jonny Disenfeldt at | | Reply

  Lisbeth –
  =========
  Om man efter arbetsprövning inte har någon som helst arbetsförmåga ska man åter sjukskrivas på heltid.
  Har man någon arbetsförmåga ska man sysselsättas i motsvarande grad.

  Vad gäller “partnerförsörjning” så är det så systemet alltid fungerat.
  Har man ingen partner träder samhället in med andra trygghetssystem.
  Har man partner med ringa inkomst så finns det ersättningar i form av t.ex bostadsbidrag etc för att ge en rimlig levnadsnivå.
  Inget av detta är nytt nu under alliansen.

  Den som kan antas bli arbetsför i någon omfattning ska inte utskrivas på obestämd tid utan denne ska man
  givetvis satsa resurser på för rehabilitering och kontinuerligt försöka få ut i någon form av arbete i den omfattning som individen
  klarar.

  Om man inte analyserar rätt så löser man inga problem. Vi har systemfel som måste åtgärdas. En viktig del i detta anser jag vara
  att samla all expertis inom samma myndighet för att undvika att en individ kastas mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, läkare etc.

  Anna –
  ======
  Jag förstår saker och ting, den sortens argumentation är rätt meninglösa att driva mot mig.
  Jag har haft min beskärda del av sjukdom/skada men är nu helt återställd, min privatperson är dock inget som har med saken att göra, detta var
  ditt andra försök att förminska mig. Jag har inte mycket tid till att diskutera men det är intressant att diskutera ideer med andra människor.

  Jag diskuterar sakfrågor och inte enskilda personer (om det inte är människor som genom sitt agerande förtjänat att nämnas).

  Är sjukdomen kronisk med noll arbetsförmåga så är det ett solklart fall att individen inte ska arbeta någonsin eller arbetsprövas, det är vi ju givetvis överens om.
  Däremot finns det många som har en viss arbetsförmåga, om den sedan är 10% eller 90% eller någonstans där emellan så ska samhället ta den tillvara.
  Andra kan med rehabilitering succesivt bli bättre och höja sin arbetsförmåga, vi har alltid varit dåliga på rehabilitering, där finns mycket att göra.

  Visst begås det misstag av systemet, det har det alltid gjort. Dessa systemfel kan minska genom att myndigheter tar
  ett helhetsgrepp på varje individ, att försäkringskassa, arbetslöshetsförmedling, sociala myndigheter, rehabilitering och läkare sätter sig ner
  tillsammans med resurser i en myndighet som hanterar detta. Individen ska ha en mötespunkt med myndigheterna där all nödvändig expertis finns samlad.

  Utförsäkring existerar inte . Det finns olika trygghetssystem och vi har av tradition även en försöjningsplikt mellan gifta och numera även sambos.
  Att “tvingas leva på socialbidrag” är en märklig kommentar som jag ibland ser. Det är samma sorts kronor som ramlar ur det offentliga i form av
  ersättningar/bidrag.

  Jag skulle föreslå att denna nya gemensama myndighet hanterar alla ersättningar/bidrag i sin helhetsbedömning av individens behov. Vi ska inte särskilja
  på sjukersättning, socialbidrag, hyresbidrag etc. Vi ska ha en ersättning.

  Vi ska införa olika former av samhällstjänst för de med delvis arbetsförmåga som inte kan slussas in på den vanliga arbetsmarknaden.

  Vad gäller socialbidrag och arbetslöshet så finns det nedslående fakta.

  Bakgrund :
  Vi har under alliansen fått mer än 200 000 i nya jobb vilket ju är bra.
  Vi har under alliansen fått ca 200 000 färre förtidspensionärer vilket ju är bra.
  Utanförskapet har minskat rejält under alliansen.
  Arbetslösheten 2005 under S-regering och god global ekonomi var som värst lika hög som nu med alliansen och när vi lider igenom tidernas globala härdsmälta.

  Trots allt detta ser vi att arbetslösheten förtfarande är ett stort problem om än mycket mindre än i andra länder, varför ? Givetvis är den globala recessionen en del av sanningen
  men bakom allt hittar vi verkligheten.

  SCB ger svar :
  Arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program :
  Bland svenskfödda: 7.5%
  Bland Flykting- och anhöriginvandrare: 23.1%

  Andel i gruppen långtidsarbetslösa som är utlandsfödda : 43% och snabbt ökande.

  Andel i gruppen som uppbär ”socialbidrag” som är utlandsfödda : 60% och snabbt ökande.

  God kväll !

 16. Varför siffertrixar arbetsförmedlingen? | #SFramtidHalland

  […] Johansson och Dagens Arena ochSocialdemokraterna och Leine Johansson och Lisbeth Forsberg och Martin Moberg och Peter […]

 17. Kattguld
  Kattguld at | | Reply

  Det Jonny ägnar sig åt är det mer o mer vanligt förekommande “hatmånglande och intolerans ” som syns överallt på olika politiska bloggar mm . Han bär på ett hat mot de han tycker är mer el mindre åt vänster o placerar gärna andra i ett fack helt godtyckligt efter eget sinne . Att han själv verkar “hjärntvättad” efter någon annans “agenda” tycks han inte själv se men påstår mer el mindre att alla (som han anser) är åt vänster är det .
  Det går inte att komma nånstans med såna människor tyvärr .

  1. Jonny Disenfeldt
   Jonny Disenfeldt at | | Reply

   Kattguld –
   Du verkar inte vara intresserad av att läsa vad jag skriver, när kartan inte stämmer med verkligheten kör du på den gamla ingrodda kartan.

   PS – Tack för dina omdömen, de värmer för att komma från någon som är likt kattguld.

   1. susanna svensson
    susanna svensson at | | Reply

    Det du inte förstår är att dina uppfattningar är lika mycket färgade av din ideologi som vi som du anklagar för ett vänsterperspektiv är. Nyliberalistiskt färgade åsikter är lika lite en sanning som åsikter grundade på argument framtagna från vänsterperspektiv

   2. Kattguld
    Kattguld at | | Reply

    “Du verkar inte vara intresserad av att läsa vad jag skriver” är åter igen inget annat än projicering av det du är färgad av . Sen försöker du på ett “fint” sätt förminska mig med antydan på min signatur som du inte har en aning om varför jag har just den .

    Jag tänker inte lägga mer ved på din brasa , blir bara “loop” igen . Därmed avslutar jag vidare konversation med dig , tack o god hälsa önskar jag dig .

    1. Jonny Disenfeldt
     Jonny Disenfeldt at | | Reply

     Susanna – Varför jag skulle vara “nyliberal” vilket verkar vara en populär stämpel att sätta på människor och företeelser som man ogillar vet jag inte,.

     Jag är en demokrat, punkt slut.
     Därmed är jag emot fascism, nazism, kommunism, socialism och religiös fundamentalism som alla leder till vedervärdiga omänskliga samhällen. Det har de senaste 100 åren av historia visat.

     Kattguld – Jag kan bara notera att forskningsresultat uppenbarligen inte är intressanta om de inte går “rätt väg” för dig, då ska alla inblandade misstänkliggöras etc.

     Det var faktiskt du som försökte “förminska” mig med dina olika invektiv om mig (hat, intolerans, hjärntvättad etc)….

     Slutligen :
     Jag hoppas att ni alla får ett långt och innehållsfullt liv med utmaningar och glädjeämnen. Många av er har som jag sagt tidigare mycket mer att ge till vårt samhälle än ni idag har möjlighet till pga ett stelbent och dåligt organiserat system.

     Jag hoppas på en total omorganisation av försäkringskassa/arbetsförmedling/social som tillsammans med läkarexpertis, rehabiliteringsexpertis samordnas till en myndighet som hanterar fall som er.
     Jag hoppas att samtliga bidrag/ersättningar slås samman och hanteras av nämnda myndighet.

     Jag är övertygad om att detta skulle förstärka och förbättra hanteringen och minska den felhantering som sker idag och som skedde för 10 år sedan och ännu lägre bak i tiden. Så länge man inte tar ett helhetsgrepp så kommer vi att ha en situation som den vi har haft mycket länge.

 18. Kattguld
  Kattguld at | | Reply

  Kommentaren “Allt verkar ha fallit i onåd eftersom ni inte är intresserade, ni har den politiska agendan ni har.” Kan lika gärna gälla skribenten själv , Jonny i detta fall . Han ägnar sig åt projicering o inget annat . Det blir bara en evig loop o försöka komma nån vart med en sån människa .

 19. Facebook sista utposten… #blogg 100 inläggen … | Annarkia

  […] Skulle Du kunna tänka dig att bistå en människa i nöd, en familj som står utan mat på bordet då försäkringskassan gett avslag? […]

 20. Kattguld
  Kattguld at | | Reply

  Ett gammalt ordspråk ” Dina handlingar avslöjar vem du är ” är något för alla att tänka på . (Även jag , är inte felfri)

  Särskilt denna regering passar det väl in på tycker jag . Man säger bra saker men i verkligheten gör de något annat . Man har i 8 år pratat om förbättringar av det ena och det andra . Men vad har hänt i verkligheten ?
  Enligt vad jag kan se sker det bara försämringar eller helt enkelt ingenting på många områden i samhället .

  1. Jonny Disenfeldt
   Jonny Disenfeldt at | | Reply

   Det var en negativ bild du ger av Sverige “Kattguld”
   “Bara försämringar” ???

   Du vet väl att arbetslösheten nu under fortsatt global ekonomisk storm inte är värre än när den var som värst t.ex 2005 under förra S-regeringen och då det rådde mycket bättre global ekonomi ? Då hade S ändå förtidspensionerat ca 200 000 fler men det hjälpte inte siffrorna mer än så …

   Du vet väl att den genomsnittlige svenske heltidsarbetaren nu har ca 2200:- mer i plånboken varje månad (jämfört med 2006) efter skatt pga skattesänkningar.
   För ett par kan det alltså röra sig om ca 50 000:- per år, på 10 år 500 000, detta ger de arbetande en trygghet som de inte haft på mycket länge.

   Du vet väl att stat/kommun/landsting får in mer pengar än någonsin ?

   Du vet väl att alliansen infört ett högkostnadsskydd på tandläkarvård. Ingrepp som under förra S-regeringen skulle kosta ca 100 000:- för den enskilde kostar nu ca 20 000:-, ett bra och stort steg mot en generell gratis tandvård i framtiden.

   Det var några ljuspunkter och det finns många fler, allt är inte guld som glimmar i alliansen men mycket har blivit betydligt bättre.

 21. Kattguld
  Kattguld at | | Reply

  Vad man än tycker så måste vi i framtiden komma ifrån det globala monetära systemet
  och låta tekniken sköta det mesta . Jag tror det kommer att bli så nån gg . Tekniken går framåt på alla områden men vi har långt kvar och många stoppklossar att lösa . Jag och många med mig hinner nog dö innan vi kommer dit . tv filmen “Future my love” som gick igår på tv 1 visar på hur det skulle kunna bli och väcker många tankar . Rekommenderas er som inte sett den . Håller med Disenfeldt på att det klart är systemfel som behöver åtgärdas . Det som förbigår många är att prövningen av arbförmåga inte fungerar i praktiken som det ser ut i det monetära systemet globalt idag .

 22. Kattguld
  Kattguld at | | Reply

  VALBAROMETER
  REKORDSTOR LEDNING FÖR RÖDGRÖNA – SKOP (Direkt)
  2014-03-05 09:01
  STOCKHOLM (Direkt) Den rödgröna oppositionen har en rekordstor ledning framför den borgerliga alliansen, och skulle få egen majoritet.

  Det visar Skops väljarbarometer för februari/mars som publicerades på onsdagen.

  De rödgröna partierna får tillsammans 51,7 procent av väljarstödet medan regeringspartierna får 38,3 procent. Sverigedemokraterna får 8,2 procent.

  Alla förändringar sedan den förra mätningen ligger inom den statistiska felmarginalen.

  Undersökningen omfattade 1.100 intervjuer som genomfördes under perioden 9 februari till 4 mars.

  Jag tror på en jordskredsseger nästa val . Vi får väl se !

 23. Monica Berzén
  Monica Berzén at | | Reply

  Hej

  jag har skrivit till henn redan berättade om förrag gånhe jag belv utförsäkrad när jag var nyopererad för cancer berättat om den här gången och all gånger jag blivit blåst på intjänade pengar och inbeatlad pengar och satt på fattigdom gränsen och vet itne om självmordförsöken i samband med utförsäkringar kom med.,.

  men fick svaret kan inte svar får så många mail

  jag tror det spelar INGE ROLL hur många människro vi är som dör eller far illa det kommer inte berör tant köller ändå.. Hon har sin bestämda uppfattning.. och sina fördommar ändå.-…och oavsett om det är en person eller tio personer eller tusentals så berörs hon inte…. Hon är total avsaknad av hjärta och empati…. att överhuvudtaget skriva det hon skriver visar ju en extremt känslokall och respektlös perosn……. dessutom får msn ju inte lämna ut journal antekningar hur som helst.. men ge henne ONÅDIGA LUNTAN finns som länk hos socialpolitks sida.. där är vi ju många som vittnat om vårt helvete…

 24. Kattguld
  Kattguld at | | Reply

  Googla på “Jonny Disenfeldt” så förstår ni kanske bättre varför han bloggar som han gör .

 25. Lotta Larsson
  Lotta Larsson at | | Reply

  Vi får helt enkelt komma överens om att vi inte kommer överens, för något mer kommer denna diskussion inte leda till, tyvärr. Vi behöver inte googla någon för att kunna se när vi står på motsatt sida i en fråga.

  1. Kattguld
   Kattguld at | | Reply

   Ber om ursäkt , det var dumt av mig det inägget : (

 26. Kattguld
  Kattguld at | | Reply

  Ok , rätt så , då sätter vi punkt där . Tack !

 27. Sven
  Sven at | | Reply

  Att bli förtidssjukskriven är förstås inte bra och det är bra att man prövar ordentligt om folk kan hitta anpassade arbeten. Om inte för att vi kan anta att livskvaliteten blir lägre utan detta social sammanhang (som samhället ser ut idag). Å andra sidan är det uppenbart att om de berättelser som det länkas till där döende i cancer blir utsatta för prövning är sanna så är det rejält tokigt. Inte skall man utsättas för denna osäkerhet när man brottas med svåra utmaningar för sitt liv.

  1. Jonny Disenfeldt
   Jonny Disenfeldt at | | Reply

   Sven-
   Är helt överens med dig, det är vansinne och ett fel i systemet som inträffade även innan alliansen hade makten. De tjänstemän som gör så grova misstag borde bli av med sina arbeten.

   1. Sven
    Sven at | | Reply

    Jättebra att “vi” belyser detta nyanserat så att det inte blir politisk pajkastning. Jag tror alla partier är intresserade av att se till att de här bitarna fungerar bra för så många som möjligt. Frågan är förstå HUR man skall gå till väga. Läge för blocköverskridande överenskommelser?

Ha hyfsad ton och sunt förnuft när du kommenterar.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.