Skriven av

Utförsäkrad, fattiggjord och uppretad. Efter steloperation av rygg arbetstränande jag och försökte med alla medel ta mig tillbaka till egen försörjning. Har nu hel sjukersättning. Jag vill se en upprustning av de nedmonterade trygghetssystemen. Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Foto: John Ash

6 kommentarer

 1. elisabeth glans
  elisabeth glans at | | Reply

  Jag har lärt mig en del som arbetslös, arbetssökande med upprepade dock korta sjukperioder – och tätta kontakter med Försäkringskassan som dessutom har allt rätt att kräva läkarintyg från första sjukadagen. Det finns ett bra ord som skulle kunna ställas bredvid arbetsförmåga – ordet heter anställningsbarhet. Jag kan ha kvar arbetsförmåga enl Försäkringskassans handläggarens bedömning – dvs jag kan fortfarande ha arbetsförmåga kvar tex ligga på ryggen på soffa och blinka – men vem ska betala för det ? Om Försäkringskassan skulle kunna samverka med Arbetsförmedlingen och inte missa samverkan med oss försäkringstagare – då skulle det kanske inte vara så icke kompetent med alla missade arbetsförmåga bedömningar.

 2. Arnt
  Arnt at | | Reply

  Problemet med FK är att man tror man gör rätt i många fall, dem är inte intresserade i om man har rehabiliterats överhuvudtaget för det är inte så viktigt.
  Dem anser att dem är rättvisa med sina bedömningar men efter vilka premisser?
  Att komma ut med “Våra avslag och indrag håller dessutom god kvalitet, liksom bemötandet.” Dem är inte självkritiska och vägrar rätta till dem fel dem har begått.

  Det borde vara mer självkritik och framför allt sättas KRAV på den arbetsmarknad och FÖRETAG som gör slut på människor i snabb fart och som faktiskt inte behöver ta sitt ansvar med dem skador dem åsamkat dem som blivit skadade, och det i många fall för resten av deras respektive liv…

  1. Eva Isacsson
   Eva Isacsson at | | Reply

   Citat: Dem är inte självkritiska och vägrar rätta till dem fel dem har begått.
   Ja det är satt i system!
   “Är du inte nöjd, då får du överklaga!”
   Detta överbelastar domstolarna i onödan! Viktiga mål får vänta.
   FK är skyldig att på eget initiativ och vid påtalande – rätta fel!
   Se Personuppgiftslagen (PUL) på Datainspektionens hemsida!

   FK skyller då på att allmän handling får inte förstöras och hänvisar till arkivlagen.
   Skulle man fråga forskare och politiker som behöver korrekta data i sina arkiv, borde de inte bli så nöjda!?

   Arkivlagen säger att arkiven ska bevaras. Men handlingarna ska ju vara rätt!
   Så, kräv rättning enligt PUL!
   Där finns om krav och rättning av personuppgifterna i PUL 9, 28 §§
   Grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter

   9 § Den personuppgiftsansvarige skall se till att

   a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt,
   b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i
   enlighet med god sed,
   c) personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt
   angivna och berättigade ändamål,
   d) personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är
   oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in,
   e) de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i
   förhållande till ändamålen med behandlingen,
   f) inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med
   hänsyn till ändamålen med behandlingen,
   g) de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är
   nödvändigt, aktuella,
   h) alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller
   utplåna sådana personuppgifter som är felaktiga eller
   ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen, och

   i) personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som
   är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

   I fråga om första stycket d gäller dock att en behandling av
   personuppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga
   ändamål inte skall anses som oförenlig med de ändamål för vilka
   uppgifterna samlades in.

   På dom igen!

 3. Tobias
  Tobias at | | Reply

  Staten går med vinst på socialförsäkringarna. Men våra företrädare gör ingenting för att se till så att lagen följs i socialförsäkringen. Socialförsäkringar som till exempel sjukersättning/livränta/sjukpenningen beskrivs ofta som stora kostnader för staten. Men tvärtom mot vad många tror så tjänar statskassan miljarder på försäkringarna – varje år.

  Förklaringen är att staten tar ut mycket mer i avgift för socialförsäkringen än vad som betalas ut till kunderna ? det vill säga folket. Det är fel.

  Avgifterna ska enbart finansiera själva socialförsäkringarna. Tar man ut en avgift för en sjukförsäkring så ska den inte användas till något annat, det är så lagstiftningen är formulerad,
  Statens överskott på socialförsäkringarna väntas bli följande de närmaste fyra åren. Totalsumman hamnar på nästan 90 miljarder kronor.

  Trots att regeringen redan sänkt avgiften till sjukförsäkringen är det där det stora överskottet väntas de närmaste åren.
  Regeringar har använt socialförsäkringen till att finansiera helt andra kostnader. Men att i dag använda överskottet från sjukförsäkringen för att sänka skatter är något helt annat,
  Politikerna väljer att sänka skatten hutlöst för de som tjänar mest och sedan skär ner och underminerar förutsättningarna för en trygg sjukförsäkring.

  Totalsumman hamnar på nästan 90 miljarder kronor. För socialförsäkringen. Skulle man göra något liknande på ett försäkringsbolag så skulle man få finansinspektionen över sig och bli återbetalningsskyldiga till kunderna.
  Men inte blir det så?

 4. Tobias
  Tobias at | | Reply

  Fann denna länken i aftonbladet; F-kassan måste kunna erkänna när de gör fel.

  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/J153xX/f-kassan-maste-kunna-erkanna-nar-de-gor-fel

  Mycket bra info hoppas jag at ni tycker:)

 5. tobias
  tobias at | | Reply

  Läste detta i Borås Tidning idag Onsdag 19 Seprember 2018. Skickar länk för artikeln var lång.

  http://www.bt.se/insandare/forsakringskassan-vill-inte-forstora-folks-liv/

  Ja denna surdeg som heter försäkringskassan, fortsätter att förneka svågerpolitik och koruption inom myndigheten.

  Hur många gånger har man inte läst om hur personalen beordras av sina chefer att utförsäkra eller neka åersoner sin rätt!

  Och nu går man ut från fackligt håll och menar att detta aldrig hänt? Hur skall man nu skydda alla dem som gjort överträdelser i och med att man ger personalen bonusar och högre löner vid avslag från handläggare som nekar utan skäl? Vill man skydda cheferna för att man ger direktiv som inte följer lagen eller vilkoren i socialförsäkringen?

  Det enda man som sjuk eller skadad vet, är att myndigheten en längre tid manipulerat lagen i socialförsäkringen och läkares intyg som träffar patienter som är sjuka eller allvarligt skadade.
  Detta gjorde man redan på 1990-talet då sjuka och allvarigt arbetsskadade människor tog livet av sig för att myndigheten har egna så kallade medcinska rådgivare för att komma runt lagen eller villkoren i socialförsäkringen.

  Detta är faktum som Försäkringaskassan inte kan förneka, men gör detta ändå. Det går ju inte att lita på rättsäkerheten eller rättstryggheten inom föräskringskassan. Man är varken opartisk eller oberoende i sin maktutövning.

  Sedan förväntas människor ha förttroende för detta lagbrott.

Ha hyfsad ton och sunt förnuft när du kommenterar.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.