Lisbeth Lippe Forsberg

Utförsäkrad, fattiggjord och uppretad. Efter steloperation av rygg arbetstränande jag och försökte med alla medel ta mig tillbaka till egen försörjning. Har nu hel sjukersättning. Jag vill se en upprustning av de nedmonterade trygghetssystemen.

Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Foto: John Ash

Solrosuppropet.se blir förening!

Solrosuppropet.se blir förening!

Den andra augusti 2012 träffades vi i Norrköping och skapade föreningen Solrosuppropet.se. Detta för att få en mera samlad rörelse för information, granskning och opinionsbildning. Vi får även möjlighet att söka bidrag och fondmedel för vår verksamhet. Vi stammar ur Solrosuppropets gräsrotsrörelse och utgår från dess tio punkter. Föreningens målsättning är:  att sprida kunskap om samhällets allmänna försäkringar och de… Läs mer →