FAS3

Monica går på bokmässan

I tre av fyra dagar har jag nu varit på bokmässan i Göteborg – och jo, jag kommer vara där även imorgon, söndag. Inte primärt som representant för Solrosuppropet, utan i jobbet. Har stått i en monter som vi, dvs tidskriften SocialPolitik, delar med åtskilliga andra Göteborgs-tidskrifter under namnet Nätverkstan. För mig har det inneburit att springa mellan lastkajen och… Läs mer →

Aktivitetsstödet – en ekonomisk katastrof

Aktivitetsstöd kan man får om man deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program i Sverige. Det är ett bidrag som betalas ut av försäkringskassan och som går till bl a arbetslösa i fas 3 samt utförsäkrade som förlorat sin rätt till sjukförsäkring. Men aktivietsstöd har funnits längre än dessa reformer. Sedan 2003 när det infördes har nivåerna inte höjts. Golvet för aktivietsstödsstödet… Läs mer →