Om Solrosuppropet.se

SOLROSUPPROPET.SE är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningen stammar ur gräsrotsrörelsen Solrosuppropet. Föreningen ska arbeta i enlighet med deras agenda och mål, så länge dessa inte bryter mot svensk lag.

Du kan bli medlem för att stödja föreningens arbete.

Solrosuppropet.ses målsättning är

– att sprida kunskap om samhällets allmänna försäkringar och de lagar som ligger till grund för dem,

– att granska och kritisera hur olika myndigheter tillämpar de lagar som ska styra deras arbete,

– att granska och kritisera regeringens och riksdagens beslut rörande de allmänna försäkringarna.

– att granska och kritisera regeringens, politikernas och enskilda debattörers uttalanden om socialförsäkringarna.

Solrosuppropet.se härstammar ur gräsrotsrörelsen Påskuppropet som 2011 samlade tusentals landet runt i protest mot utförsäkringarna. Ett år då tiotusentals personer utförsäkrats och fråntagits rätten till vår gemensamma välfärd. I början av 2015 är vi uppe i över 100 000 utförsäkrade och 10 000 har utförsäkrats två gånger. Många är nu på väg mot sin tredje utförsäkring. Solrosuppropet.se är en avknoppning av den rörelsen och verkar genom att debattera och informera genom egen hemsida och olika media. Solrosuppropet är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.

Reformen av sjukförsäkringen blev ett inhumant projekt som ej gjort sjuka friskare – bara fattigare och ännu sjukare. Vi har nu en regering som säger sig vilja stoppa utförsäkringar och vi bevakar och debatterar frågan tills vi ser det genomfört.
Vi vill också se en fungerande rehabilitering, en som inte bara är det tillnamnet.
Vi tror på ett förebyggande arbete med arbetsmiljö och anställningsformer som främjar hälsa och arbetsförmåga.

Fas 3, åtgärden som blev en symbol för förra regeringensutestängande arbetsmarknadspolitik, är nu Sveriges största arbetsgivare.
35 000 personer tvingas idag till sysselsättning och tvångsarbete utan lön. Bortom LAS och kollektivavtal används arbetsmarknadsåtgärder som underminerar den svenska modellen.
Den 9 juni 2011 tog riksdagen beslutet att anvisningarna till FAS3 skullestoppas vilket inte hörsammades av den dåvarande regeringen. Nuvarande regering säger sig ha intentionen att avveckla FAS3 men har än så länge inte visat allvar med att vilja stoppa och avveckla. Även här fortsätter vi att bevaka ochdebattera.

I arbetslinjens namn drivsmänniskor in i fattigdom och ytterligare ohälsa. Skattelättnader för de rikaste har bekostas av dem som har minst. Trygghet och rehabilitering för behövandemänniskor har ersatts av social och ekonomisk utpressning. Utanförskapet har inte minskat utan ökat!
Vi vill därför också se en höjning av ersättningsnivåerna i trygghetsförsäkringarna, en nivå där man kan ha en skälig levnadsnivå.
Nu har a-kassan höjts och sjukersättningen likaså. Sjukersättningen höjdes från 64 procent till 64,7 procent vilket vi anser ej vara tillräcklig.
Att höja taket i a-kassan var enligt oss att börja i fel ände, man skulle höjt golvet, lägsta ersättningen, för att på så sätt bättre motverka fattigdom.

Kontakta oss genom mail eller meddelande på någon av våra sidor.

Mailkontakt.

Facebook.

Twitter.

 

Presentation av styrelsen.

Ordförande

Lisbeth Forsberg

Lippe
Foto: John Ash

 

 

Utförsäkrad, fattiggjord och uppretad. Efter steloperation av rygg arbetstränande jag och försökte med alla medel ta mig tillbaka till egen försörjning. Har nu hel sjukersättning. Jag vill se en upprustning av de nedmonterade trygghetssystemen.

 

 

 

 

 

Ledamot/sekreterare Anette Forssander

Miss Juni, Vanligt Folk 2013 Foto av John Ash
Foto av John Ash

 

 

 

 

 

 

 

Kassör/webbansvarig Lotta Larsson

lotta
Foto: John Ash

 

 

Webbaserad, sjukpensionerad 70-talist från Norrköping. Kämpat med och mot Försäkringskassa och Arbetsförmedling och för ett rättvisare samhälle där individvärde inte är lika med prestation.

 

 

 

 

Ledamot Christine Holmberg

Christine

 

Personlig erfarenhet av att bli nollklassad då Försäkringskassan anser mig vara “frisk” och Arbetsförmedlingen anser att jag inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande.
Tillslut beviljad sjukersättning.
Engagerad o envist kämpande med mig själv och mot myndigheter o sjukvård. För innerst inne vet jag att jag också är värd ett vettigt liv – liksom alla andra drabbade av sjukförsäkringens förbannelse…

 

 

 

 

Ledamot Marie Lindell