Efter månadsskiftet kan din sjukpenning stoppas utan förvarning.

Från och med 1 november kan du som sjuk utan förvarning få din sjukpenning stoppad. Om du söker förlängning, skickar in nytt intyg, så kan FK fatta ett interimistiskt beslut och du får din utbetalning – kanske.