Artikelförfattare

Lisbeth Lippe Forsberg

Utförsäkrad, fattiggjord och uppretad. Efter steloperation av rygg arbetstränande jag och försökte med alla medel ta mig tillbaka till egen försörjning. Har nu hel sjukersättning. Jag vill se en upprustning av de nedmonterade trygghetssystemen.Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.Foto: John Ash

5 kommentarer

  1. Isander Leander
    Isander Leander at | | Reply

    Även om det är en liten delseger – dock en delseger. Skönt att se att praxis för en gångs skull kommer till vettigare slutsatser än lagstiftaren. Synd att detta med tidsgränserna knappast kommer kunna luckras upp på samma sätt.

  2. Caroline
    Caroline at | | Reply

    Tänk … Alla de som blev utförsäkrade, alla de som överfördes till AF i 6 månader för att sedan få komma tillbaka in i sjukförsäkringssystemet … Tänk att alla de har fått sin sjukenningsgrundande inkomst decimerad och skulle nu försäkringskassan gå med på ”sjukpension” vad händer då med ersättningen?! Det finns ju de som nollades i samma veva. Tänk så många som fått sin ”sjukpeng” radikalt sänkt tack vare detta och absolut inte klarar sin ekonomi efter dessa turer. Vad gör vi nu?!?

    1. Lotta Larsson at | | Reply

      Nu fortsätter vi belysa alla utspel, myter, enskilda fall osv för att visa att denna ändring inte är nog. Det viktigaste är att vi inte tystnar.

  3. Lotta
    Lotta at | | Reply

    ”arbetsförmågan inte kan anses stadigvarande nedsatt” detta begrepp är något som FK satt i system att skriva och på så sätt kunna avslå sjukersättningar.

    Begreppet stadigvarande nedsatt arbetsförmåga är vår regerings och då även FK`s ord

    Detta utdrag kommer från en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen från 19/10-2011:
    ”Vidare ska, för att sjukersättning ska kunna beviljas, ytterligare medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabelitering bedömas, inte kunna medföra att arbetsförmågan kan förbättras. Däremot krävs det inte att rehabiliteringsåtgärder har vidtagits”.
    Domstolen säger vidare:
    ” Arbetsförmågan ska bedömas i förhållande till förvärvsarbete på hela arbetsmarknanden, inklusive skyddat arbete eller arbete med lönebidrag”
    Domstolen säger också: ” Det finns däremot varken i lagtext eller motivstöd för att ställa upp ett krav på att nedsättningen ska kvarstå livslångt eller fram till pensionsåldern”

    Detta är ett utdrag från FK efter att ha avslagit en ansökan 2 ggr:
    ”Oavsett av vad som framkommer i dokumentet från AF anser FK att förutsättningarna för rätt till en stadigvarande sjukersättning inte är uppfyllda”.
    Då kan man undra varför AF ska göra en utredning.

  4. Tarmo Lindholm
    Tarmo Lindholm at | | Reply

    Lo: Välfärdsutredare Klell Rautio skriver:

    –” Många av de Sjuka, Utförsäkrade hamnar inte hos socialen utan försörjs av anhöriga. Du får inte ha en make eller maka som har en inkomst som gör att hushållet hamnar ovanför
    existensminimum. Den här gruppen växer väldigt kraftigt. Det har även Svenskt Näringsliv visat i den statistik de kallar ”utanför utanförskapet”. Sociologen Tapio Salonen har ocks
    å visat att antalet som lever på anhöriga ökar kraftigt. Där hamnar en hel del av de som utförsäkras.”

    Även dessa som har det relativt bra ställt, d.v.s de som har Ägodelar, Sommarstugor, Båtar, o.s.v, kan också råka ut för sjukdom, precis som alla andra och bli Utförsäkrade, och då när besparingarna är slut återstår bara, att sälja det som är värt pengar e.x Bostadsrätt, Bilar, o.s.v..!
    Socialförvaltningen nekar Försörjningsstöd om den sökande äger saker som är värda pengar. Det blir också ofta så att den som Utförsäkrats blir tvungen att flytta från Familjen, och sedan Skilsmässa som följd.

    Detta är ett utstuderad sätt att slå ut Människor på, som Reinfeldt och Kompani har på sitt Samvete ..!!

Ha hyfsad ton och sunt förnuft när du kommenterar.

Kommentera