Artikelförfattare

Utförsäkrad, fattiggjord och uppretad. Efter steloperation av rygg arbetstränande jag och försökte med alla medel ta mig tillbaka till egen försörjning. Har nu hel sjukersättning. Jag vill se en upprustning av de nedmonterade trygghetssystemen. Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Foto: John Ash

6 kommentarer

 1. Eva-Karin Schönbeck
  Eva-Karin Schönbeck at | | Reply

  Det märkligaste i den här hanteringen är kanske när arbetsförmågan redan *har* prövats. Av Arbetsförmedlingen.
  Arbetsförmågan har efter år av utredning och arbetsprövning befunnits vara noll. Detta är väl dokumenterat. Sökanden är alltså ute ur AF då hen inte förmår arbeta alls.
  Resultat: Noll kronor i ersättning. (0:- SEK)
  Försäkringskassan, som ju i första hand har till uppgift att bedöma just *arbetsförmågan*, ignorerar i denna sammanfattning från systermyndigheten AF.
  Resultat: sökanden får noll kronor då hen blir nekad sjukpenning.

  Sökanden ansöker om omprövning och kommer att få ett besked efter 25 veckor.
  Vid det laget har sökanden noll kronor i ersättning under nästan ett år. Och det kan mycket väl följas av ytterligare – noll kronor.
  Sökanden är ensamstående.
  Sökanden har inte blivit friskare eller starkare av denna process.
  Sökanden har varit sjuk/drabbats av olycksfall/varit arbetslös sedan sju (7) år.

 2. fia
  fia at | | Reply

  Har Sverige blivit ett land som utdelar dödsstraff på de som blir sjuka?
  Hur ska man överleva?
  Och vem har råd med läkarbesök om man har 0 kronor i inkomst,eller medicin,eller mat,eller boende eller något överhuvudtaget.
  Trygghet kan väl ingen påstå att landet har?

 3. Lisa Åslund
  Lisa Åslund at | | Reply

  Inför fri dödshjälp för oss som inte är värda ett piss, det går inte att leva värdigt på 8000kr i mån och samtidigt vara sjuk, ja det är ju minimal risk att man på något sätt blir frisk igen i alla fall med näringsbrist och 0 självkänsla.

 4. fia
  fia at | | Reply

  Dålig kvalitet på tillfrisknande kan också bero på att man kämpar på för länge innan man sjukskriver sig,då kan sjukdomen ha blivit kronisk.
  Många sjukskriver sig först den dagen benen inte bär längre.
  En arbetsskada? Vad ska sjukvården göra åt den som är slut?
  Vilken arbetsgivare vill ha tillbaka resterna av den man en gång var?
  Att inte ha någon arbetsförmåga kvar,och inte rätt till sjukpenning.
  ???Jag får det inte att gå ihop med ordet trygghet.

 5. fia
  fia at | | Reply

  Vill tillägga att läkarintygen ibland snarare förminskar än överdriver patienters symptom,vilket medför krav på arbetsträning och återgång till arbete,vilket i sig leder till försämring. Så jag kan inte hålla med i annat än att många läkare gör allt för att tillfredsställa försäkringskassan på många sjukas bekostnad.

 6. Oskar
  Oskar at | | Reply

  Jag skulle vilja påstå att Regeringen / Försäkringskassan bryter mot flera av artiklarna i FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna.

  Från: http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring

  “… Eftersom medlemsstaterna har åtagit sig att i samverkan med Förenta nationerna säkerställa en allmän och faktisk respekt för och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, …”

  “Artikel 3
  Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.”

  “Artikel 5
  Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”

  “Artikel 22
  Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.”

  “Artikel 25
  1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

  2. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet.”

  “Artikel 28
  Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som behandlas i denna förklaring till fullo kan förverkligas.”

  “Artikel 30
  Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.”

  Det är fruktansvärt att vi har styrande makter som aktivt kämpar emot dessa rättigheter, och ännu mer att den större delen medborgare inte ens förstår det eller överhuvudtaget bryr sig.

Ha hyfsad ton och sunt förnuft när du kommenterar.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.