Datum-arkiv

Du listar artikelarkivet efter datum

Tankar i december. När "vi" rättfärdigar jakten på "dom".

Tankar i december. När “vi” rättfärdigar jakten på “dom”.

Det är vanligt i budgettider att tala om “gökungar” i finanserna, de som bara kostar och gör det på andras bekostnad, som tränger ut andra som är mera behjärtansvärda eller mera rättvist att satsa på. Politiker och debattörer pekar utifrån politisk hemvist och vilja de som de anser bör anklagas för att de vill skydda de som anses vara “värda” det.

Tankar i december. En väl värd välfärd.

Tankar i december. En väl värd välfärd.

Vad är välfärd och vem är “värd” den? Välfärdsstat? Välfärdssamhälle? Ett samhälle där man lägger stor vikt vid att samhällets välfärd ska komma alla till del, i synnerhet svaga och utsatta grupper. En fördelningspolitik där resurser ges till förmån för individer och sammanhang som behöver särskilda insatser. Kort sagt en fungerande sjukförsäkring, ålderspension och arbetslöshetsförsäkring, LSS, fungerande skola, vård och… Läs mer →