Iréne Karlsson Sjöström

Har varit i FAS 3 och sett det från insidan. Har haft Nystartsjobb men tyvärr gick företaget i konkurs varför jag åter letar jobb med lykta och ljus. Främst inom detaljhandel och inom livs. Blev tillfrågad att skriva om FAS 3 på Solrosuppropet.se och sitter idag med som ledamot i föreningen. Vill passa på att Tacka för förtroendet.

Solrosuppropet, i år även mot FAS 3, nu mera kallad Sysselsättningsfasen

Solrosuppropet, i år även mot FAS 3, nu mera kallad Sysselsättningsfasen

För snart ett år sedan så röstade riksdagen ja till att stoppa inflödet i FAS 3. Men eftersom FAS 3 är en förordning och ingen lag så valde regeringen att strunta i omröstningen. Inflödet i FAS 3 fortsätter i en hiskelig takt. Nu ramlar även ungdomar, 18-24 år in i åtgärden. Fullt friska ungdomar in i förvaring i slutfasen, återvändsgränden… FAS… Läs mer →